Angelo Tajani

UNA STORIA SICILIANAHjalmar Bergman

UNA STORIA SICILIANA

EN HISTORIA FRÅN SICILIEN

Con nota introduttiva di / Med förord av Lars Forssell

Traduzione italiana di / Översättning till italienska av Raffaele & Angelo Tajani

En spännande bok med känsloladdade scener, en berättelse som speglar det syditalienska kynnet och den urgamla kampen mellan fattigdomen och överheten. Hjalmar Bergman har lyckats att tränga in i den sicilianska mentalitet och med hans berättarskicklighet beskrivit ett problem som ständigt är aktuellt i det syditalienska samhället.

Boken, som är både på svenska och italienska, passar bra som kurslitteratur och som läseövningar för dem som läser det italienska språket.

Utgiven i Italien av Edizioni dell'Ariete, 190 sidor.

Un libro che contiene scene cariche di tensione, un racconto che rispecchia il carattere dei meridionalie la lotta atavica tra poveri e potenti. Hjalmar Bergman è riuscito a penetrare nella mentalità siciliana e, con la sua nota bravura di narratore, ha descritto un problema costantemente di attualità nella società dell'Italia meridionale.

Il libro, con il testo originale a fronte, è adatto sia come testo scolastico sia per esercizi di lettura perchi studia la lingua svedese.

Edizioni dell'Ariete, 190 pagine.

 

Copyright @ Angelo Tajani | Design och webmaster Eriks Webbservice