Angelo Tajani

Italien i Sverige under tusen år

Salvatore Sibilia - Angelo Tajani

Busungen från AmalfiBoken redogör utförligt för den mängd resenärer som under århundraden gästat Sverige: adelsmän, härförare, forskare och författare, men även vanliga resenärer, d.v.s. föregångare till senare tiders Gran Tours-resenärer.

Därtill kommer alla de italienska prelater, musiker, artister och konstnärer som varit verksamma här i landet alltifrån medeltiden till nittonde århundradet, och som satt sina spår i det svenska kultur- och samhällslivet.

Av boken framgår också de stora svårigheter som äldre tiders italienska resenärer kunde möta under den långa resan till det avlägsna landet i norr.

Slutligen illustrerar boken även den italienska invandringen från 1800-talets mitt och fram till tjugonde århundradet samt det italienska köket och de italienska vinernas segertåg i Norden i slutet av det andra årtusendet! 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ Angelo Tajani | Design och webmaster Eriks Webbservice