Angelo Tajani

Garibaldi och Sverige
Garibaldi e la Svezia

JACOPO FORONI : FRÅN BARRIKADERNA TILL KUNGLIGA OPERAN

Med denna bok tillkännages för italienarna en opublicerad sida av enhetsrörelsen i Italien: nämligen det bidrag som svenska folket gav Garibaldi med anledning av befrielsen av Sicilien från Bourbonernas herravälde på 1860-talet. I boken återges två kapitel, i original- och italiensk översättning av boken "Giuseppe Garibaldi "skriven av Cecilia Bååth-Holmberg som publicerades 1882 av förlaget Fahlkranz & Co, Stockholm, återfunnen av Angelo Tajani.

Boken, förutom historien och legenden om Garibaldis verksamhet omfattar en bred dokumentär bilaga (sidor av dåtida tidningar, ett handskrivet tackbrev från Garibaldi till folket i Helsingborg och dokument som intygar hedersmedborgarskapet till hjälte av två världar av staden vid Öresund).

 

JACOPO FORONI : FRÅN BARRIKADERNA TILL KUNGLIGA OPERAN

Con questo libro si porta a conoscenza degli italiani una pagina inedita della storia del Risorgimento: vale a dire il contributo dato dagli svedesi a Garibaldi in occasione della liberazione della Sicilia dal dominio dei Borboni nel 1860.

Nel libro sono riproposti due capitoli, nella lingua originale e nella traduzione in italiano, della biografia “Giuseppe Garibaldi”, un’opera di Cecilia Bååth- Holmberg, pubblicata nel 1882 dalla Casa Editrice Fahlkrantz & Co di Stoccolma, che è stata ritrovata da Angelo Tajani.

Il libro, oltre alla storia e alla leggenda delle imprese garibaldine, comprende un’ampia appendice documentaria, (pagine di gionali dell’epoca, una lettera autografa di ringraziamento da parte di Garibaldi alla cittadinanza di Helsingborg e documenti che attestano la cittadinanza onoraria della città nello stretto di Öresund all’eroe dei Due Mondi).

 

Copyright @ Angelo Tajani | Design och webmaster Eriks Webbservice